bandeau-vague-1

FIŞE PEDAGOGICE ŞI PROGRAME

Lista fişelor conţinute în secţiunea animator a repertoriului

(corespunde cu 5 ani de program)

Video de prezentare a intrumentelor repertoriului web al asociaţiei Ziléos


Tinerii au întrebări sfinte

Ele sunt punctul de pornire pentru crearea fişelor pedagogice ale asociaţiei Ziléos. Prezentare despre modul în care lucrează echipa care le elaborează.

Exemple de fişe pedagogice:

Pentru 15-19 ani

Pentru 19-25 ani

Pedagogie

Responsabilii şi animatorii noştri însoţesc tineri cu vârsta cuprinsă între 11 şi 25 ani

(preadolescenţi, adolescenţi, studenţi şi tineri care lucreză).

Demersul nostru pastoral se sprijină pe necesitatea de a merge în întâmpinarea lor, acolo unde sunt.

În centrul acțiunii noastre: Ministerul Prezenței în preajma tinerilor

În Evanghelie, Isus este în continuă mișcare. El merge acolo unde sunt oamenii ca să-i întâlnească în cotidianul vieții lor. Urmând acest exemplu, ne dorim să fim prezenți alături de tineri. Animatorii trebuie să-și dedice o parte semnificativă din timpul misiunii lor pentru asta.

Cuvintele cheie ale acțiunii lor: activități comune, prietenie, tovărășie, încredere, gratuitate, respect, ascultare, mărturie, solidaritate, trezire și inițiere în credință.

În legătură cu etapele prin care trec tinerii, responsabilii și animatorii învață să-i susțină în căutările lor și să-i ajute să găsească răspunsuri la întrebările pe care și le pun ei înșiși la nivel intelectual, familial, fizic, spiritual, cultural, sexual și psihologic… Să învețe tinerii să își construiască viața pe temelii solide, iar celor care doresc, să-l descopere pe Isus Cristos și să meargă alături de El devenind Biserică prin Vestea bună a Evangheliei și ajutând la construirea unei lumi mai drepte și mai fraterne.

Ziléos se sprijină pe patru dimensiuni:

  • Raportul cu sinele;
  • Relația cu ceilalți;
  • Relația cu Isus Hristos;
  • Raportul cu lumea și angajamentul în societate.

Ziléos integrează cinci mari principii de acțiune:

  • Respectă etapele spirituale ale tinerilor;
  • Încurajează viața în grup și acordă un spațiu pentru ca vocea fiecăruia să fie auzită;
  • Favorizează relația cu Dumnezeu și pornind de la Cuvântul său ajută la construirea vieții;
  • Oferă trăirea unei experiențe de viață și practică analiza profundă a acesteia;
  • Responsabilizează tinerii acordându-le ocazia să ia inițiative și să-și asume responsabilități.