INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

Beneficii concrete pentru copilul dumneavoastră

Tinerii dobândesc siguranță și încredere în sine. Ei descoperă că pot fi ei înșiși, fiind totodată respectați. Îndrăznesc să vorbească în fața unui grup și se eliberează de sentimentul de judecată (a lor și a celorlalți). Ei descoperă că pot avea inițiative și acest lucru se concretizează adeseori în familie, la școală sau la liceu, la universitate sau la locul de muncă. Ei dezvoltă un sentiment de apartenență față de un loc al lor și sunt mândri că au acest spațiu.

"Fiul meu s-a întors schimbat din tabără! Sunt martor al renașterii lui."

SIGURANŢĂ

Activități supravegheate

Pentru toate sporturile sau activitățile, Ziléos se asigură că acestea respectă cadrul legal al țării. Aceste activități sunt supravegheate de profesioniști recunoscuți și realizate cu echipamente omologate. Animatorii vor alege activități al căror risc este adaptat fiecărei grupe de vârstă. De fiecare dată, Ziléos sau structura care implementează activitățile (parohie, instituție, școală) va încheia asigurările necesare.

Părinți informați

Părinții sunt informați cu privire la toate activitățile / întâlnirile propuse copiilor lor (se solicită acorduri parentale, se organizează întâlniri cu părinții). În cazul celor mai mici, Ziléos comunică prin e-mail sau prin poștă atât cu tinerii, cât și cu părinții lor. Aceștia din urmă pot fi invitați să participe și ei la o întâlnire.

Formare obligatorie

Toţi animatorii asociaţiei Ziléos primesc o formare iniţială şi una continuă şi organizează activităţile în limitele legale ale ţării lor. Ca urmare a revelațiilor despre pedofilie din cadrul mișcărilor de tineret, Ziléos insistă asupra celei mai mari vigilenţe în alegerea, chemarea şi însoţirea pe termen lung a animatorilor(oarelor). Ei trebuie să dovedească faptul că nu au antecedente penale. Ziléos îşi ia angajamentul de a porni programe de formare şi de conștientizare obligatorii, programe care se înscriu în formarea continuă şi care implică toate persoanele (formatori şi animatori). Tinerii primiţi în cadrul asociaţiei vor fi totodată informaţi de drepturile pe care le au prin participarea la întâlnirile asociaţiei. În caz de maltratare sau de violenţă cu caracter sexual aduse minorului sau unei persoane vulnerabile, Ziléos va înştiinţa autorităţile competente şi va colabora cu acestea.

ANIMATORI INSTRUIȚI ȘI SUSȚINUȚI

Ziléos insistă asupra pregătirii și susținerii pe termen lung a animatorilor și responsabililor săi, fiind la fel de preocupat atât de modul de a fi, cât și de modul în care acționează. Ziléos oferă un loc important relecturii experiențelor vieții.

Animatorii noștri caută să unifice viața lor de creștini:

Având o coerență între modul lor de a fi și mesajul anunțat tinerilor;
Având o privire de respect și de iubire asupra fiecăruia
Știind să asculte;
Nefiindu-le frică să evolueze în ideile și în modul în care acționează;
Conștientizând că însăși credința este o comoară și că au responsabilitatea de a o transmite într-un mod viu și permanent actualizat;
Îmbinând dragostea, competența și responsabilitatea.

MĂ IMPLIC ÎN CALITATE DE PĂRINTE

Părinții se pot implica în animarea și organizarea cluburilor și taberelor Ziléos. Există condiții: să aveți acordul copilului dvs. și să vă puneți în slujba organizării și animării grupului în ansamblu, lăsând în grija celorlalți lideri să se ocupe de copilul dumneavoastră. Ca părinți, vă dați seama desigur că misiunea dumneavoastră în club este de a permite tinerilor să-și asume un loc important în animație și organizare. De asemenea, trebuie să furnizați un extras din cazierul judiciar.

Doriţi să vă implicaţi?

MĂRTURII

« Cu prilejul activităților organizate de Ziléos, am constatat că fiica noastră aici a găsit informații complementare celor pe care noi i le puteam da cu privire la modul de a-și trăi viața. În plus, aici s-au închegat prietenii și relații solide cu alți tineri și cu animatorii. Ziléos i-a permis să adune în bagajul ei și mai multe instrumente pentru a trăi o viață bună și frumoasă, deschisă spre ceilalți și spre lume. »

« Suntem foarte mândri de fiica noastră. De când a terminat liceul, suntem fericiți să-i vedem dezvoltarea pozitivă și faptul că valorile pe care le are sunt cele potrivite. Este mai aptă să se asculte pe sine și totodată să le acorde atenție celor din jur. Este hotărâtă, responsabilă și va putea atinge obiectivele pe care și le stabilește pentru ea însăși. Oare pentru că merge la întâlnirile Ziléos? »

Ziléos şi tinerii care aparţin altor religii

În întâlnirile unui club, Ziléos, mişcare creştină, primeşte şi tineri care aparţin altor religii. Acest lucru se întâmplă respectând diferenţele, cu dorinţa de a avea o întâlnire şi un dialog. Ziléos primeşte toţi tinerii care îşi pun întrebări şi care doresc să parcurgă un drum împreună cu alţii. Nimeni nu este judecat, nu încercăm să convertim pe nimeni. Fiecare este respectat pentru ceea ce este. Ziléos caută, atunci când este posibil, să colaboreze și cu mişcări care aparţin altor religii.