ANIMATORII: O PRIORITATE ZILÉOS

Ziléos cheamă, formează şi însoţeşte pe termen lung responsabili şi animatori care să implementeze misiunea asociaţiei Ziléos: oferirea accesului la Vestea cea Bună a Evangheliei, în special tinerilor care sunt departe de Biserică.

CINE SUNT EI?

 • Persoane care încearcă să-și contureze viața urmându-l pe Cristos: modul lor de a fi și de a trăi va fi coerent cu mesajul transmis tinerilor.
 • Persoane care privesc cu respect și dragoste fiecare tânăr, știind să-l asculte, să-i înțeleagă nevoile și să-i urmărească dezvoltarea.
 • Persoane cărora nu le este frică să evolueze în ideile și abilitățile lor.
 • Persoane care sunt conștiente că au primit comoara credinței și responsabilitatea de a o transmite într-un mod viu și actualizat constant.
 • Persoane care îmbină dragostea, dorința de a sluji, competența și responsabilitatea și care știu să stabilească un plan de formare personală.
 • Persoane capabile să înțeleagă schimbările din societate pentru a-și adapta propunerile, dacă este necesar. Obiectivul este ca ei înșiși să devină coresponsabili pentru dezvoltarea proiectului Ziléos ținând legătura cu Biserica locală.

MISIUNEA LOR

 • Să implemenze planul de acțiune pastorală;
 • Să trăiască Ministerul Prezenței în preajma tinerilor;
 • Să participe la organizarea și animarea cluburilor, taberelor și a parcursului anual;
 • Să lucreze în echipă, să știe să colaboreze cu părinții și cu tinerii mai maturi;
 • Să formeze tineri pentru a anima cluburi și tabere;
 • Să coopereze cu responsabilul local;
 • Să participe cu regularitate la o formare continuă, care va fi adaptată la disponibilitatea și nevoile lor;
 • Să contribuie alături de tineri, prin diferite acțiuni, la finanțarea proiectului lor.

FORMAREA LOR

Ziléos organizează o pregătire inițială solidă și o formare continuă pentru a înțelege viziunea, metodele și pedagogia sa. Ziléos leur fournit avec son site Web une banque de données (répertoire) de programmes et d’outils pour animer les clubs, les camps, le parcours Approfondir la foi chrétienne. Ce répertoire est constamment enrichi d’autres expériences menées ailleurs dans le monde auprès des jeunes. Ziléos accompagne ses animateurs et apporte son savoir-faire. De plus ses activités s’organisent dans les cadres légaux de chaque pays. Ziléos s’associe avec les organismes de formation reconnus par les pays pour former ses animateurs selon les lois en vigueur pour l’encadrement et l’animation des jeunes mineurs.